Svordomar

Svordomar

Även om svordomar och tillmälen inte hör till det normala skriftspråket har arkeologerna hittat tillräckligt många för att kunna konstatera att fult språk är lika gammalt som skrivkonsten.

”Må en åsna bestiga dig”

Egypten 3000 f:Kr

Man kan kanske till och med hävda att det fula språket uppkommer samtidigt som man börjar kommunicera med ord. Schimpanser som lärt sig teckenspråk har självmant konstruerat egna kraftuttryck som t.ex. ”din gröna skit”