Länkar


Westgiötha Gustavianer

Carlscrona Rediviva
Helsingfors Gamla Wapenkår
   
Garde Robe
 

 

Textil & Sömnad

Nyproduktion av skandinaviska 1700-talstyger Duran Textiles

Reproduktion av historiska tyger ( kräver numer inloggning)  Ljungbergs Textil

Sidenväveri, museum K.A Almgrens

Ylle, linne och sidentyger Handelsgillet

Tygaffär i Täby Stockholm Fashion Fabrics

Historiska mönster J.P Ryan

Historiska mönster Rocking-horse Farm

Historiska mönster Nehelenia Patterns

Reproduktion av historiska tyger Colonial Williamsburg

Sök i livrustkammarens samlingar sökmotor

Illustrerad sida över historiska kostymer Fashion Era

Historiska kostymer bilder, information Costumer´s Manifesto

Nedladdningsbara mönster mot kostnad Downloadable Patterns 

 

  

Skor

Reproduktion av historiska skor American Duchess

Nytillverkning av bl a historiska skor Skomakeri Framåt

Historiska skor Fugawee

Nytillverkning av bl a historiska skor Harr Shoes

Nytillverkning historiska skor Sarah Juniper

 

 

Sällskap & Föreningar

Sällskap med fokus på Stora Nordiska kriget 1700–1721 Fotdragoner

Sällskap som levandegör senare delen av 1700-talets Göteborg Westgiötha Gustavianer

Bellmansällskap Bellmansällskapet

Bellmansällskap Par Bricole

Tessinsällskap Tessinsällskapet

Vänsällskap Löfstad slott Löfstads Vänner

Sällskap i Helsingfors Helsingfors g:a Wapenkår

Vagnhistoria  Vagnhistoriska Sällskapet

Sällskap som ägnar sig åt textil och dräkthistoria Garde Robe

Blekinge museums 1700-tals förening Carlscrona Rediviva

Sällskap kring Linné Svenska Linnésällskapet

Sällskap kring Linné Sällskapet Linnés Hammarby

Linnésällskap Linné

Sällskap kring Linné Föreningen Linnés vänner

Confidencen Ulriksdal Confidencen

Skråhantverkarna

Sällskapet för 1700-talsstudier 1700-tal

Skaraborgs Historiska Infanteri Regemente 

Medicinhistoriska sällskapet

 Armfelts Karoliner 

 

 

Berättande om 1700-talet

Christopher O´Regan

Stockholmskällan

Bondepraktikan

 

 

Dans och Musik

Danssällskap i Uppsala – historisk dans  Grevinnan Brahe

Dansgrupp som ägnar sig åt bevarande och uppvisande av 1700-talets danser Menuett Akademien

Danskompani som främst ägnar sig åt barockdans men även senare 1700-tal Nordic Baroque Dancers

Carl Michael Bellman 

Musicerande Duo Barokoko

Dansgruppen Branicula i uppsala Branicula

 

 Div Shop

 

Handtryckta Tapeter m särskild urval 1700-talstapeter

Militär ekipering

Militaria

Solfjädrar & Miniatyrporträtt

Pimpernel Clothing

Tailor & Arms 

Historical folk toys

Hattar 


Platser med anknytning till 1700-talet

Adolf Fredriks k:a

Gunnebo Slott

Medevi Brunn 

Ljungs Slott

Tessins Åkerö

Kungliga Hovstaterna

Wadstena Gård

Bilder g:a byggnader

Linnéträdgården

Den Gyldene Freden

Sveaborg

Ostindienfararen Götheborg

Kristinehovs Malmgård

Norrmalm på 1700-talet

 

Museer

Gustav III antikmuseum

Observatoriemuseet

Livrustkammaren

 

Akademier

Vitterhetsakademien

Konstakademien

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Vetenskaps Akademien