Kungsholmen

Slottet som försvann – historien om Stora Hornsberg

En av de stadsdelar i Stockholm som i dagarna genomgår den kanske mest genomgripande förändringsprocessen i huvudstaden är västra Kungsholmen där gamla industribyggnader har rivits i snabb takt för att ge plats åt nya bostäder och kontor. Överraskande snabbt vänjer man sig dock vid det nya medan gårdagens stadsbild omärkligt försvinner in i glömskans töcken.