Medlemsavgiften 2017 & Motioner

För 2017 är medlemsavgiften 300 kr/person eller 425 kr /familj.

Medlemsavgiften sätts in på plusgirokonto 648 11 46-6. Ange namn, adress och en e-post-adress.

Observera att det är din inbetalning av medlemsavgiften som gäller som medlemsskap, inte enbart en anmälan

på hemsidan.


Observera att det är den 19 februari som är sista dag att skicka in motioner inför årsmötet !

Du skickar dem till gustafsskal@hotmail.com