Medlemsavgift 2017

För 2017 är medlemsavgiften 300 kr/person eller 425 kr /familj.

Medlemsavgiften sätts in på plusgirokonto 648 11 46-6. Ange namn, adress och en e-post-adress.

Observera att det är din inbetalning av medlemsavgiften som gäller som medlemsskap, inte enbart en anmälan

på hemsidan.