Bli medlem

För 2018/2019 är medlemsavgiften 300 kr/person eller 425 kr /familj.

Medlemsavgiften sätts in på plusgirokonto 648 11 46-6. Ange namn, adress och en e-post-adress.

Och skicka gärna ett mail till gustafsskal@hotmail.com så ser vi din inbetalning lite snabbare

Observera att det är din inbetalning av medlemsavgiften som gäller som medlemsskap


Angående GDPR

  1. Personuppgifter för Sällskapet Gustafs Skåls medlemmar behandlas i enighet med sällskapets sekretesspolicy och används enbart i syfte att förse medlemmen med information kring sällskapets aktiviteter. Detta sker per post eller per e-utskick. Medlemmen ansvarar själv för användarnamn och lösenord  och har ansvar för alla aktiviteter som genomförs med hjälp av användarnamnet och lösenordet.
  2. För att du som medlem ska kunna kunna ta del av våra utskick krävs att du själv informerar om eventuella förändringar av kontaktuppgifter  till gustafsskal@hotmail.com