Bli medlem

För 2017/2018 är medlemsavgiften 300 kr/person eller 425 kr /familj.

Medlemsavgiften sätts in på plusgirokonto 648 11 46-6. Ange namn, adress och en e-post-adress.

Och skicka gärna ett mail till gustafsskal@hotmail.com så ser vi din inbetalning lite snabbare

Observera att det är din inbetalning av medlemsavgiften som gäller som medlemsskap