Bli medlem

För 2018 är medlemsavgiften 300 kr/person eller 425 kr /familj.

Medlemsavgiften sätts in på plusgirokonto 648 11 46-6. Ange namn, adress och en e-post-adress.

Observera att det är din inbetalning av medlemsavgiften som gäller som medlemsskap, inte enbart en anmälan

på hemsidan. 

Har du betalt medlemsavgiften? Välj datum för insättningen så hittar vi rätt inbetalning snabbare.
Har du redan betalt medlemsavgiften? Välj då passande alternativ.
Här kan du skriva in ett eventuellt meddelande till styrelsen , skriv gärna om det är något särskilt du är intresserad av tex dans, musik, sömnad mm
Denna information är helt frivillig men underlättar fär oss att hjälpa dig tillrätta i vår förening