Artiklar

I den här sektionen publicerar vi artiklar som innehåller mycket spännande och roligt för våra medlemmar. Du kan också välja olika nyckelord på sidan för att välja ut ett ämne som intresserar just dig.

Fader Hööks krog

Klubbensborg

Det äldsta kända namnet är från slutet av 1600-talet, då Klubben hörde till Årsta gård. Ordet klubb, klubbe finns i namn på holmar, skär och uddar. "Klubben" är en benämning som förekom för att beteckna ett mindre berg eller höjd som är ett tydligt landmärke.
 

Faggens Krog

Faggens krog, Gaveliusgatan 5 
I början av 1700-talet fanns här stora trädgårdsodlingar som drevs av trädgårdsmästaren Petter Fagge. Sonen Petter Fagge d y öppnade 1731 krog här. Den övertogs av svärfadern till Ulla Winblad, Bellmans sångmö, omnämns i Fredmans epistel nr 55. Det östra stenhuset byggdes 1769 och det västra 1802 som klädesfabrik. Huset är numera bostäder.
 
 Källa: Wikipedia. Bilder: Stadsmuseum

Molitors Malmgård- Uppförd ca 1700

Molitors malmgård är en av Stockholms kvarvarande malmgårdar som ligger på Södermalm, nedanför Årstabroarna.
 
Malmgården har sitt namn efter apotekarsläkten Molitor, som invandrade från Tyskland vid mitten av 1600-talet. Familjen Molitor var känd för sin medicinalväxtträdgård, som förmodligen låg vid malmgården. Gårdens första byggnader uppfördes i början av 1700-talet. Här gick gamla vägen från Brännkyrka och här låg också Dantobommen, en av Stockholms många tullar. På Petrus Tillaeus karta från 1733 finns de första husen inritade.
 

Hovings Malmgård-Uppförd 1770

Hovings malmgård (även kallad Hiertas malmgård) är en tidigare malmgård vid nuvarande Tegelviksgatan 13 nära Danvikstull på Södermalm. Gården uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving och beboddes mellan 1842 och 1848 av industri- och tidningsmannen Lars Johan Hierta. Gården var då en del av Liljeholmens stearinfabrik fram till 1971. Idag hyrs byggnaden ut som kontor.
 
Hovings tid

Hedbergs Malmgård-Uppförd 1711 och 1726

Hedbergs malmgård är en av Stockholms kvarvarande malmgårdar som ligger vid Kvastmakarbacken 3 på östra Södermalm.
 
Området kring Kvastmakarbacken har kvar sin 1700-talskaraktär med små faluröda stugor och höga plåtskorstenar. Det är numera ett så kallat reservatsområde med ett antal fastigheter som är kulturhistorisk särskild värdefulla. Husen ägs och förvaltas av AB Stadsholmen.
 

Patons Malmgård-uppförd 1744

Fåfängan är en utsiktsplats med restaurang och kafé som ligger på berget nära Danviken så långt österut man kan komma på Södermalm i Stockholm. Med sin trädinramning av tuktade lindar, som syns från långt håll, är det ett karaktäristiskt inslag i Stockholms stadslandskap. När restaurangen är öppen så hissas de fyra flaggorna på toppen av berget.

Wirwachska Malmgården

Wirwachs malmgård är en på 1770-talet uppförd egendom som ligger på västra Södermalm i Stockholm, vid korsningen av Brännkyrkagatan och Ansgariegatan. ( några få minuters promenad från Kristinehovs Malmgård
Malmgården byggdes av apotekaren Johan Michael Wirwach (1710-1783) och hans kompanjon Johan Christian Senckpiehl. Gården låg vid Hornskroken till dess att Ansgarieberget sprängdes bort och Hornsgatan rätades ut i början av 1900-talet.
 
Apotekare på Enhörningen

Hårlemanska Malmgården

Hårlemanska malmgården, även Hårlemanska huset, är en malmgård som ligger vid Drottninggatan 88A intill Centralbadsparkens entré på Norrmalm i Stockholm. Huset var arkitekten Carl Hårlemans bostad och är en av de få malmgårdar från 1700-talets början som finns kvar i centrala Stockholm.

Sidor