Återhållsamhet vid bjudningar på 1700-talet – inget kaffe efter maten

Återhållsamhet vid bjudningar på 1700-talet – inget kaffe efter maten

Under särskilt 1700-talet, men även tidigare, kom i Sverige en mängd s.k. överflödsförordningar genom vilka man ville begränsa och förbjuda användandet av dyra, onödiga och inte minst utländska varor. Det kunde gälla användande av vissa tyger och klädesmoden, varor, njutningsmedel, samt överflöd i mat och dryck.
 
1766 kom en ny omfattande överflödsförordning som bland annat förbjöd införsel och nyttjande av kaffe, choklad, arrak, punsch, olika likörer och luktvatten, en mängd viner och desserter av ”utländskt” socker. Tobak och snus förbjöds för de som ej fyllt 21 år och övriga fick betala extra skatt med 1 daler silvermynt per år. Undantagna var krigsmän så länge de var i tjänst. Mans- och kvinnokläder reglerades mycket noga. Bl.a. begärde ett antal socknar i Sörmland, bl.a. Vingåker, och i Kristianstads län att få fortsätta använda sina gamla dräkter. Det beviljades men med stora restriktioner vad gällde guld, silver och silke. Även dyrbara likkistor, och hattplymer, utländska porsliner, samt utländska målningar förbjöds.

Tolkningarna av förordningarna var många gånger svåra och efterlevnaden av förordningarna var inte alltid så god. Ett mindre trevligt angivarsystem utvecklades också. Spioneriet sattes i system och vem som helst kunde tränga in i bostaden och räkna gäster, tallrikar etc.

Gustav III upphävde alla överflödsförordningar, men de återkom en tid efter hans död till vissa delar. Sannolikt är detta dokument som återfunnits i samband med bouppteckningsregistrering på stadsarkivet ett uttryck för dessa överflödsförordningar.


Project till indragning i afseende på Bord

1:mo.Wid mindre Sällskap högst fyra Fat, blott en kjötträtt, ingen Carott om ej med Sill eller inhämsk Sallade.

2:do.Då större sällskap fordrar större Bord, ökas det med 2 Carotter med grönt och med Crem.

3:o.Wid stora sammankomster, då et stort Bord måste fyllas, ökas blott quantiteten af hwarje rätt, som fördelas på 2:ne Fat.

Således 2 med Såppa, 2 med lika Fisk, 2 med lika bakelse, 2 med Kjött, 2 Carotter med grönt, 2 med lika Crem. Sill och Sallade på små Assietter.

4:o.Maten göres smakelig förutan utländska kryddor, som skada hällsan; Soppor som fordra Rusiner och allehanda utländska Gryn Sorter brukas sparsamt, äfwen som sura saker och all mat, som fordrar mycket Såcker undwikes, Sallader af Oliver, Anjovis, Capris och dylikt aflägges.

5:o.Swänskt dricka och Öhl samt franskt win och Pontaque äro de enda drycker som nyttjas.

6:o.Caffe serveras ej efter Måltiden.

7:o.Inga Sylltsaker eller Såcker bakelser eller någon slags Desert om ej af rå swänsk fruckt.

8:o.Geleer och dylika kostsamma rätter brukas endast för sjukt follck.

Ur: Örebro häradsrätt. Bouppteckningar FII:1 1776-1782.

 Pontak - var förr ett namn på ett ypperligt rött bordeaux-vin från den lilla staden Pontacq i departementet Basses-Pyrénées och blev sedermera benämning på mindre goda sorter. (Nordisk familjebok 1888).


ur Örebro Stadsarkiv/Stefan Nilsson