Kräftkorvar

Kräftkorvar

”Förväll tre tjog kräftor och rensa allt köttet med det feta utur, hacka det fint och stöt det med äggeröra av 2 ägg. Blöt vetebröd i mjölk, något kräftsmör och annat smör, persilja, peppar, litet muskotblomma, söndergnuggad timjan, litet basilika, salt och 3 rå ägg; när detta är så mycket sött, att det ser helt smidigt ut, stoppas det uti fårtarmar, men icke alldeles fulla, ty då gå de sönder när fyllningen sväller; man knyter för bägge ändarna med en tråd, och korvarna strykas jämna. Låt dem sedan helt sakta koka uti mjölk med en bit smör, och när de äro kokade, tagas de upp och smörjas med kräftsmör runt omkring.

Gör papperslådor i lika storlek med var korv, vilka ock väl smörjas med kräftsmör i botten och på sidorna, lägg sedan korvarna däruti och ställ lådorna på halstret över sakta eld; men korvarna vändas om, att de bliva jämnt stekta, då skäres tråden bort och sedan anrättas på en servett med sina lådor. Dessa korvar bör vara helt korta.”

ur Cajsa Wargs ”Hielpreda i hushållningen för unga fruentimmer”