Kanonslupen Diana

Kanonsluparna var i slutet av 1700-talet utvecklade krigsfartyg, som byggdes i tiotal på Sveaborgs skeppsvarv. Sluparna var effektiva vid strid tack vare sin rörlighet och stora eldkraft. Skärgårdsflottan som i huvudsak bestod av kanonslupar, deltog framgångsrikt vid det andra slaget vid Svensksund 1790, som är det största havsslaget som någonsin har skett på Östersjön. På våren återvänder kanonsluparna till Sveaborg. Kanonslupen Diana, som byggts på Sveaborgs varv enligt 1700-talets modeller, påbörjar sina seglingar i maj.

 

Rundturerna med kanonslupen erbjuder unika havsresor med en historisk farkost samt en känsla av historiens vingslag på ett intressant och inlevelserikt sätt. Resan med kanonslupen Diana får liv med en 1700-tals besättning. Faryget rör sig med segel, åror samt motor. Antal passagerare på fartyget varierar med programmet. Segelsäsongen avslutas i slutet av september 2015. Gruppen hämtas från Sveaborg eller Kronohagens Vedkaj.

Rundturer med kanonslupen Diana under säsongen 2015.

Till Sveaborg i 1700-tals stil. Ni kan beställa transporter mellan Sveaborg och Vedkajen i Kronohagen i Helsingfors. Till resan kan bifogas en föreställning där de historiska figurerna amiral Chapman och kapten Arnkihl förgyller reseupplevelsen. Resan tar ungefär en halv timme när fartyget körs med motorer. Gruppens storlek är max 39-43 personer. Priset är från 1400 euro + moms 10% / riktning (max 1 timme)

Sveaborg-kryssning. Under den två timmar långa kryssningen runt Sveaborgs vatten njuter ni av den unika stämningen på det historiska segelfartyget. Om vädret tillåter kan resan också göras med segel. Gruppens storlek får vara max 43 personer. Pris 1700 euro + moms 10%

Upplysningstidens havsäventyr. Upplysningstidens havsäventyr är en två timmars kryssning med föreställning, där vi gör ett tidshopp till 1790-talet. Historiska karaktärer tar med gruppen till ett äventyr under Gustav III:s krigstid. I föreställningen förbereder amiral Fredrik Henrik af Chapman och kapten Carl Fredrik Arnkihl utresan till havs för Sveaborgs skärgårdsflotta och de behöver hjälpande krafter till besättningen. Deltagarna får en livfull erfarenhet av hur det var att segla på farkosten för mer än 200 år sedan. Språk: finska, svenska och engelska. Gruppens storlek får vara är max 41 personer. Pris 1900 euro + moms 10%

Rodd till Sveaborg. Hur skulle det ha känts att ro en kanonslup som ingick i Sveaborgs skärgårdsflotta? Kanonslupen Diana har stora täljda träåror, så att fartyget kan ros på samma satt som dess föregångare under upplysningstiden. En roddövning med slupen i vattnen närmast runt Sveaborg, blir ett spännande äventyr för gruppen, som med gemensamma muskelkrafter vill sätta fartyget i rörelse. Deltagandet i rundturen kräver en bra grundkondition samt stadiga låga skor och klädsel som lämpar sig för motion. Rundturen varar från tre timmar. Till roddturen kan ni boka en historisk karaktär som sätter takten för rodden. Gruppens storlek får vara max 36 personer beroende på programmet. Pris från ?? euro + moms 10%.

Rundturen Svensksund 1790 erbjuder kanonskott och krutrök med svartkrutkanoner för historietörstiga. Svensksund 1790 är en två timmars kryssning, som erbjuder en upplevelserik tidsresa till 1700-talet. Kryssningen färgas av historiska personkaraktärer: de som planerat slupen, amiral Fredrik Henrik af Chapman och kapten Carl Fredrik Arnkihl, samt kanonmän som är klädda i upplysningstidens uniformer. Språk: finska, svenska och engelska. Gruppens storlek får vara är max 39 personer. Pris 2500 euro + moms 10%.

 

Frågor och mer information:

 

Samfundet Ehrensvärd rf, Sveaborg B 40, 00190 Helsingfors

 

http://www.suomenlinnatours.com/swedish/kanonslupen-diana/