Harriet Olsson

Den 6 juli 2016 lämnade Harriet Olsson oss.

 

Begravning ägde rum i Bromma  kyrka den 28 :e i sagda    månad i närvaro av familj, släkt och vänner. Efteråt bjöd    Anders Löfgren in till gravöl på Kristinehovs malmgård.

Harriet blev 85 år och var en av Sällskapet Gustafs Skåls högt uppskattade hedersmedlemmar sedan 10 år. Många av oss minns hennes vackra bindmössor och de kollekthåvar hon sydde för Svenska kyrkan.

Familjen inbjöd sällskapets medlemmar att närvara vid begravningen,  då gärna i dräktdelar som Harriet sytt.