Gustafs Skål

Gustafs Skål!

Gustafs Skål! Noter

 
Faktaruta

Vers 2:

Sådan Kung Är värd att styra Sveriges öden:

Rask och ung, Ej rådlös uti nöden.

Wasa Ätt Har aldrig lärt att svika,

Aldrig tvika, Men att fika Till att göra rätt.