Ett märkvärdigt barn

Bland svenska kungligheter är det få som har haft ett så tragiskt öde som Gustaf IV Adolf. Han föddes till en guldkantad tillvaro som kronprins på Stockholms slott men dog ensam och utblottad på ett tredje klassens värdshus i Schweiz.

 

 

Här berättar 1700-talskännaren Christopher O`Regan om Gustaf Adolfs barndom, om en liten pojke vars hela uppväxt präglades av föräldrarna Gustaf III:s och Sofia Magdalenas kärlekslösa äktenskap och ryktena om att han inte var av äkta börd.

Som förstfödd son var Gustaf Adolf statens egendom och användes som en bricka i det politiska spelet. Redan som spädbarn fick han göra offentliga framträdanden, och tidigt skildes han från sin mor, fick ett eget hov och lämnades till en guvernör och en informator som skulle göra ”karl” av honom. Det var en inrutad tillvaro med få stunder för lek, men där den stränga uppfostran och undervisningen även gav plats för modernare teorier i den rådande upplysningsandan.

Ett märkvärdigt barn  är en levande och inkännande skildring av en relativt okänd period i Gustaf IV Adolfs liv.