Bellmans lilla Cittra

Bellmans lilla Cittra (Citrinch).

Cittran skall vara tillverkad i Hamburg omkring 1695. Bellmans farfar, Johan Arndt Bellman som reste runt i Europa under slutet av 1690-talet köpte då denna.

"

Enligt litteraturen var det detta instrument som Carl Michael lärde sig spela på som ung. Efter Bellmans död 1795 har instrumentet haft ett antal ägare fram till 1850 då det skänktes till Vitterhetsakademien. 1953 deponerade Kungliga Vitterhetsakademien cittran till Stockholms stadsmuseum. Vitterhetsakademien har senare överfört alla sina samlingar till Historiska museet som därför är ägare till cittran. "

 

På instrumentets lock finns en påskrift: På denna zittra har Professor Bellman spelat i Rom, ärfd av hans sone-son C.M. Bellman. En teori är att det är Carl Michaels son Adolf Bellman som skrivit detta.

 

Foto: Carl Heideken, Stockholms stadsmuseum”Citrinchen”