SGSU – Sällskapet Gustafs Skål Uppsala

Branicula danstränar

UPPSALA

Gustafs skåls dansgrupp Branicula övar i Uppsala söndagar 15:30-17:30, lokal Fyrisgården. Vårterminen 2017 startar 22/1. De flesta i gruppen har dansat tidigare, men nybörjare är välkomna!

Pris: medlemmar i Gustafs skål 250 kr/termin, 500 kr för den som inte är medlem